Information

Nyheder

Vores butikker

Vores butikker

Ingen salg eller udstilling på adressen

Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Ilimaussaq geologi

Ilimaussaq geologi

Ilimaussaq geologi

Billedet viser Tassq søen og skråningen til venster og Kvanefjeldet til højre den røde streg marker yderkanten af intrusionen. Narsaq by
Ligger yderst på pynten til venster for elven.

Ilimaussaq intrusionen er en meget unik geologisk lokalitet, og de mineraler som kan findes er for en stor del meget sjældende.

 intrusionen blev dannet for 1,1 milliard år siden, hvor sydgrønland blev udsat for parelelle sprækkedannelser grundet tektoniske bevægelser i jordskorpen. Disse sprækker resulterede i at der steg smelter magmaer op mod overfladen, og en de fleste blev til vulkaner, men enkle af disse opstigende magmaer, blev fanget dybt nede i underjordiske hulrum og blev til intrusionener., også kaldet plutoniske bjergarter.
Netop at magmaen blev fanget dybt ned, betød at afkølingen skete meget langsomt, og at de flygtige ikke kunne undslippe, og derfor måtte indgå i de meget spicielle kemiske forbindelser der dannedes ved afkølingen.

Ilimaussaq intrusionen
Ilimaussaq intrusionen er 8 x16 km stor, og kan nemmest besøges via vejen fra Narsaq som går op til den gamle mine, der er ca. 8 km hvor ca. ½ delen er stærkt kuperet grusvej med små 400 højdemeter.

Der er i følge mindat.org 234 mineraler (se listen her), hvoraf 33 er type lokalitet, dvs at de 33 mineraler er fundet og anderkendt som et nyt mineral, fra netop denne lokalitet. Det er bla. Tugtuoit, Eudialyt, Kvanefjeldit, Ussingit mf. Særlig Tugtupitten er blevet pupolær, grundet son smukke røde farve, men også for at den er fluoricerende og nogle stykker er også luminicerende.
Et andet særlig forhold er at lokaliteten dækker et meget stort område, hvilket betyder at selv ved meget lange ophold, er der nye områder der kan afsøges for fund. Normalt så er lokaliteter oftes meget små, på en ø tæt ved Narsaq kan man finde mineralet Emalusit (også det enste sted i hele verden), på et område på 50X50 cm.
De typiske bjergarter rundt om Ilimaussaq intrusionen er sandsten, kvartsit, basalt, gabbro og granit med en alder på 1,7-1,8 milliard år  (Julianehåbsgranet), selve Ilimaussaq intrusionen mineraler går under betegnelsen syaenitter, som under inddeles som augitsyenit og nefelinsyenit som er de mest almindlige.
Nefelinsyeniter er særlige interesante da de indeholder koncenteret mængder af de sjældende grunstoffer, der normalt ikke findes i almindelige bjergarter. det er eks. natrium, fluor, chlor, svovel, ziakonium, beryllium, uran, thorium, neodym m.f.
Grunden til at store dele af intrusionen fremstår eroderet og gruset er manglen af kvarts, som er en meget modstanddygtig klister i mange andre bjergarter.Aug 9, 2016

PayPal