Information

New products

Our stores

Our stores

No sale or display at the address

Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards Pay with credit cards

Fluorecent mineraler

Fluorecent mineraler

Fluorecent mineraler

 

Hvad er Ultraviolet lys og fluorescens

Tugtupit fluorescere rød når den belyses med kortbølge ultraviolet lys og orange ved belysning med langbølge lys. Nogle mineraler vil fluorescere med helt andre farver, nogle vil kun udsende lys på bestemte bølgelængder men andre slet ikke vil reagere på ultraviolet lys.
Sodalit fra Ilimanusaq er en meget stærkt lysende mineral. Der findes en del fluoriderende mineraler som alle hver har deres karaktisk udseende.
Hvad er det som sker når Ultraviolet lys rammer et mineral, og hvorfor er der forskel mellem kortbølge og langbølge lys.
Ultraviolet lyst, er lys som alt andet lys, men mennesket øje er ikke skabt til at se lys i den frekvens område, men der er en del dyr, fisk og insekter som kan se lys i det frekvens område, og som bruger til at finde føde.
Forskellen mellem almindelig lys og ultraviolet, kort fortalt så er det bølge længen som er afstanden mellem lysbølgerne, er på samme måde som bølger på vand, afstanden og højden på bølger kan variere.
Lyset bølgelængder kan måles med et instrument som hedder interferometer, hvor man måler afstanden mellem hver bølgetop, og afstanden mellem bølgetoppe i lys er meget lille, faktisk ca. 25.000 bølger pr. cm.
Lys er oftest sammensat af mange forskellige bølgelængder, afhængig af lyskilden, sollys indeholder alle bølgelængder fra infrarød till langbølge ultraviolet, mens lysstofrør oftest kun indeholder et meget lille spektrum, og derfor kan få farver til at se anderledes ud.
Ligesom man måler afstanden mellem to byer i kilometer og afstande mellem bygnings elementer ,måles i centimeter eller millimeter, ¨å måler men lyset bølgeafstand i "angstrom"  opkaldt efter videnskabsmanden  "Anders Jonas Ångström. (1814–1874)"
I praktisk brug skriver man bølgelængden som eks 5000A
Lys kan bestå af en enkel bølgelængde, men normal er lys opbygget af mange bølgelængder. Dem mest simple måde at se lyset opbygning er ved hjælp af en prisme, som bryder lyset op i en regnbue lignende opdeling

Lysbrydning i prisme
1.1 Prisme

Som det se på illustrationen 1.1 så vil almindelig sollys blive delt op en række regnbue farver, med de korte bølgelængder i den ene ende (violet) og de lange bølgelængder i den anden ende (rød).
Det synlige ligger i området 3800A til 7800A lys starter i det blå område 4500A, derefter grøn, gul, orange og til sidst rød, som er det område normale mennesker kan se.
Lyset spektrum
Bølgelængder over 8000A kan ikke ses, og vil blive opfatte som mangel af lys, men bestråler man et termometer med denne bølgelængde vil man opdage at temperaturen stiger på grund af påvirkningen.
Mennesket øje kan ikke opfatte infrarød, men eks. en del slanger kan se i dette område, og typisk jagter om natten.
I den anden ende af 3800A og laver findes det Ultraviolette område, som heller ikke kan ses af det menneskelige øje, og her reagere termometeret heller ikke, men man kan i stedet bruge en fluoriderende mineral til at dekret ultraviolette bølgelængder.
Lige som synlig lys kan inddeles i undergrupper (farver) kan ultraviolet lys også indeles i to grupper, området 3000A-3800A er ultraviolette langbølger, og 2000A til 3000A er ultraviolette kortbøger også kaldet kortbølger. Kortbølger fra en Ultraviolet lampe er alle inden for 2000A til 3000A området, Bølgelængder laver en 2000A kaldes ekstreme kortbølger, men har ikke nogen betydning for mineral samler, pga. af en række praktisk ting, det er vanskeligt at fremstille i tilstræklig styrke, samt at fremstille et filter som fjerner uønsket frekvenser og så bliver ekstrem ultraviolet lys bremset af ilt molekylerne i luften, så det vil ikke nå særlig langt fra lampen. Derfor fremstilles sådanne lamper ikke, men det ville være spændende at se hvordan fluoriderne mineraler ville se ud i ekstrem kortbølge.
uv spektrum

Solen udsender lys i alle bølgelængder som ultraviolet lys, både kort og langbølge men også det ekstrem ultraviolette, lyset bliver filteret på sin tur gemmen jorden atmosfære, og særlig de korte og ekstrem korte bølgelængder når ikke ned på jordoverfladen, men bliver stoppet højt oppe i atmosfæren, hvor ilt molekylerne spaltes og samles som ozonen. Ozonen koncerteres i 25 km højde, hvor det er med til at stoppe den ekstrem ultraviolette stråling.
Alt kortbølge stråling under 2900A når ikke ned til jordoverfladen, hvilket er meget heldigt, da denne type stråling i større mængder er dødbringende for alt liv.

Solen udsender ultraviolet lys i bølgelængderne 2900A til 3100A, solbrunhed er er huden egen beskyttelse mod disse bølgelængder, som går dybt ned i vævet. Solbeskyttelse crem , er udviklet til at blokeret for netop dette område, som gør at man kan være i sollyset i med bar hud i en meget længere periode, uden at blive solskoldet.

Mennesker er forskellige, vore sanse apparater kan variere, nogle mennesker kan se lys under 3800A, særlige meget unge mennesker kan se helt ned til 3100A, men hvilke farver kan så ses i Ultraviolet lys. Mennesker med følsomme øjne siger at de ser et blåligt lys, der som sker er at de blå repetere i øjet bliver aktiveret. En del mineral samler oplever et blålig tågeskær omkring de mineraler de oplevere, men denne effekt opstår i selve øjet, UV briller kan eliminere denne effekt.

 

De fleste sten/mineraler som i normal lys er gennemsigtige er det typisk også i ultraviolet lys, almindelig glas er transparent for alt lys ned til 3100A, kun særlig glas typer er transparent for kortbælge ultraviolet, og som anvendes i fremstillingen af uv lamper.
Fordi uv lamper også udsender almindelig lys , bruges der et filtrere, som kun lader lys mellem 2000A til 4000A passer, særlige filtre til 2000A til 3000A er særlig vanskelige at fremstille og derved bliver sådanne lamper væsentlig dyre end langbølge lamper.

Alkymister opdagede at nogle sten som lå i sollys i en længere periode, og derefter bragt ind i total mørke udsende lys. Langbølge lys er en naturlig del af sollyset, og påvirke phorescent i mineraler med disse egenskaber.
Ganske få mineraler har så kraftige efter en tur i sollys, nogle fluoriter, rubiner, sodalite og willemites vil lyse et få sekunder og på til en minut.
Naturligvis et metoden uegnet til endelige studier af fluorens, da de fleste mineraler som fluoridere kun udsender et svagt lys og selv dem mindste indfald af dagslys vil overblænde dette svage lys.
Men i gamle dage, før uv lamper så dagen lys, var det den eneste måde at studere fluorescens, hvor nogle fremstillede en lyskasse med et vindue med et filetere som kun tillod langbølge lys i at passere fra sollyset, beskueren kunne så gemmen et kikhul så betragte stenen fluorescens, metoden havde sine begrænsninger da den ikke kunne bruge indendørs eller om aftenen, og kortbølge ultraviolet kan ikke fremstilles på denne måde, da denne bølgelængde ikke kan passer jorden atmosfære og bortfiltreres højt oppe.
En helt almindelig gammeldags glødetrådes pære udsender en lille del af kortbælge ultraviolet lys, men sammen med en masse almindelig lys og infrarød stråling, man kan naturligvis bort filtreres men det er kun få mineraler som vil reagere med så små mængder af kortbølge lys.

Særlige fluoriderende lamper med violet coatet lysstofrør kan købes til brug for at belyses post frimærker, sådanne lysstofrør bliver rimelige varme, og udsender ikke rent langbølge uv lys, men det er den mest almindelige type som også anvendes på diskoteker mv.
Særlig i begyndelsen af fremstillingen af uv lamper (gamle dage) var der en masse  tekniske problemer som gjorde det vanskeligt at fremstille lamper med et rent frekvensområde. Det er særlig filteret som bortfiltrere  uønsket bølgelængder som giver store udfordringer.
Det er først i nyre tid været muligt at fremstille lamper i høj kvalitet til rimelige penge, effektive kortbølge lamper ligger stadig i 3-5000,- kroner enden.

De første UV lamper blev fremstillet i starten af 1900 tallet, hvor undersøgelsen af fluoriderne mineraler for alvor tog fart, hvor en meget stor antal mineraler kom under lampen, og man fandt hurtig en industriel anvendelse af ultraviolet lamper ved mineral efterforskningen.
I løbet af 1920 og 1930 var de mest populære langbølge lamper argon rør, som ligner almindelige neonrør og passede i almindelige sokler, inden i røret var der 2 metal elektrode med et lille mellemrum, sele røret var lavet af klar glas og indeholdt gassen argon. Når strømmen blev tilslutte, opstod der en glød mellem elektroderne som udsender en stor mængde af langbølge lys, uden at der var uønsket bølgelængder i genererende mængde.
disse rør udmærkede sig også ved at de kunne drives af batterier, så man kunne bruge dem i felten.

Også lamper indeholdende kviksølv blev anvendt til bla. museums brug i 1920, lamperne var oprindelig fremstillet til almindelig lys men ved et tilfælde opdagede man at hvis den flydende kviksølv dækkede den ene elektrode, forsvandt stort set alt uønsket bølgelængder, og næsten ren langbølgelys blev udsendt.

Moderne uv lamper (langbølge) er belagt med et filter som fjerner de uønsket bølgelængder, filteret er fremstillet af cobolt og nikkel og udgør et glasagtig materiale, og som kun funger i langbølge filter. Op genmen der der experminteret med at lave bedre lamper ved hjælp af højspæning, spiralformet rør for at øge mængden af uvlys, og samtidig tog interessen for fluoricerende mineraler tog for alvor fart.

Ultraviolette rør
Et par klassiske lang/kortbølge rør, begge rør er cotet med et filter.

For at kunne studere mineraler fluoricens, skal der bruges er det vigtig at det kun er de ønsket bølgelængder der kommer ud af lampen, dette opnåes ved at bortfiltere alle uønsket bølgelængder, da selve lyskilden også udsender almindeligt lys, hvilket uden filter ville umuligøre at se fluoricensen fra mineralet.Oct 2, 2016

PayPal