Stenbutikken.dk er ved at omdannes til at formidle handler mellem køber og sælger. Genmen de mange år jeg har handlet med sten, har jge oplevet et stort behov for at samler kan sælge deres overskydende sten, oftes ligger der mange spændende sten og venetr på nye ejer. Og ind i mellem ligger en samler inde med nogle sten so de gerne vil bytte til noget andet de mangler i deres samling.
Det kan også være en arvet samling som ønsket afsat/afhændet til nye samler.